dilluns, 23 de setembre de 2013

Competències digitals, la clau de les competències

Segons podem llegir a la Viquipèdia, "La competència digital consisteix a disposar d'habilitats per buscar, obtenir, processar i comunicar informació, i per transformar-la en coneixement". 

Actualment aquest tipus de competències han esdevingut elements clau en el desenvolupament dins la nostra societat, tant a nivell professional, acadèmic com a personal. De fet, aquestes són bàsiques per poder desenvolupar les competències clau definides per l'Organització per la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE, 2005):
  • Utilitzar eines de forma interactiva
  • Interactuar en grups heterogenis
  • Actuar de forma autònoma
Aquest conjunt de competències requereixen habilitats tecnològiques (internet, correu electrònic, cercadors, programes, ...), treball col·laboratiu (tot aprofitant el potencial de l'organització en xarxa) i identitat personal (entesa com la capacitat de participar i generar coneixement compartit).

Tal com podem veure en el vídeo a continuació, que recull les opinions de diferents headhunters sobre les competències clau per al treball del segle XXI, n'hi ha un gran nombre que impliquen competències digitals. Per exemple:
  • Gestió de la informació. Això inclou habilitats per cercar, filtrar, editar, difondre, compartir, emmagatzemar, ...
  • Treball en equip (online). Aspecte molt important que requereix destresa amb l'ús d'eines que fan possible comunicar, planificar, coordinar, compartir, prendre decisions, etc...
  • Col·laboració. Element relacionat amb aspectes actitudinals que impliquen la voluntat d'interactuar participativament amb d'altres persones, àrees i organitzacions. A més de l'ús d'eines digitals que possibiliten comunicar, intercanviar informació, etc..

Share/Bookmark