dimarts, 5 de gener de 2010

Formació en habilitats directives i gestió de projectes

El passat mes de desembre vaig participar en un programa formatiu adreçat al personal tècnic dels projectes “Treballs als Barris” i “Treball a les 4 comarques”. Es tracta d’una iniciativa del Servei d’Ocupació de Catalunya i del Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya. L’objectiu és tractar de millorar les competències complementàries de caràcter transversal dels professionals que intervenim en els projectes citats i per això s´han dissenyat 5 mòduls (Habilitats directives, Planificació i gestió de projectes, Tècniques d’investigació social, Polítiques locals d’inclusió social i Anàlisi de bones pràctiques).


De moment he participat en els dos primers mòduls i la veritat és que s’ha tractat d’una formació de nivell, una aposta decidida per proporcionar/millorar les eines de treball dels tècnics (formació de qualitat). Molt intensiva, dinàmica, i amb uns objectius força concrets i adaptats a les necessitats. Us en faig cinc cèntims;


Habilitats directives. (16h) Impartit per Isabel Martínez, psicòloga i formadora.

- Gestió d’equips i lideratge

- Tècniques de negociació i resolució de conflictes en el treball en equip

- Conducció de reunions

- Presentacions en públic

Mòdul ben plantejat i força dinàmic en el que vam treballar aspectes tant interessants com els rols dins dels equips de treball, la comunicació (estils), la motivació, l’escolta activa, els sistemes representacionals, etc...Planificació i Gestió de Projectes. (24h)

§ Planificació i gestió de projectes. (16h) Impartit magistralment per Marc Ambit, consultor i formador.

- El treball per projectes

- Etapes bàsiques d’un projecte

- Definició d’un projectes

- Planificació de projectes

- Execució i seguiment del projecte

Mòdul força interessant, pràctic, aplicable, dinàmic, ... del que destacaria el repàs realitzat a aspectes com: anàlisi DAFO, enfocament del marc lògic (arbre de problemes/objectius), mind map, creativitat, viabilitat, Gantt, Pert, risc, Open Poject, ...

http://gestiodeprojectes.blogspot.com

http://www.neuronilla.com

http://openproj.org/


§ Metodologies per a l’avaluació i el seguiment de projectes. (8h) Impartit per Màrius Domínguez i Montse Simó, professors del Dep. de Sociologia i Anàlisi de les organitzacions de la Universitat de Barcelona.

- Conceptes fonamentals d’avaluació

- Dissenys dels processos avaluatius

- Metodologies i tècniques de seguiment i avaluació

- Sistemes d’indicadors pel seguiment i avaluació

Repàs força exhaustiu i conceptual sobre els processos d’avaluació, seguiment i indicadors.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Share/Bookmark